BIP V Liceum Ogólnokształcącego

im. Księcia Józefa poniatowskiego w Warszawie

Redaktor prowadzący — Piotr Matuszewski

 

Biuletyn Informacji Publicznej

REDAKCJA Podstawowe dane:

V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego

ul. Nowolipie 8                00-150 Warszawa

tel./faks: 22 831-48-04       


REGON: 012099124,    NIP 525-156-25-48

e-mail: poniatowka@vlo.edu.pl     

 strona www: www.vlo.edu.pl