Dyrektor Liceum - dr Mirosław Sosnowski

 

Wicedyrektor Liceum - mgr Krzysztof  Kuśmierczyk

 

 

 

WŁADZE LICEUM

 

BIP V Liceum Ogólnokształcącego

im. księcia Józefa poniatowskiego w Warszawie