Dyrektor Liceum - mgr Maciej Rusiecki

 

Wicedyrektor Liceum - mgr Paulina Wagner-Dziewulska 

 

 

 

WŁADZE LICEUM

 

BIP V Liceum Ogólnokształcącego

im. księcia Józefa poniatowskiego w Warszawie