Liceum jako szkoła publiczna:

 

·      zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;

·      realizuje ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawy programowe oraz własne programy autorskie, a także szkolny program wychowawczy;

·      zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 

BIP V Liceum Ogólnokształcącego

im. księcia Józefa poniatowskiego w Warszawie