BIP V Liceum Ogólnokształcącego

im. księcia Józefa poniatowskiego w Warszawie

 MAJĄTEK

 

Na majątek Liceum składa się:
· budynek przy ul. Nowolipie 8,
·   środki trwałe,
·   księgozbiór Biblioteki Szkolnej.

 

Sprawozdanie fiansowe zostało zamieszczone na BIP Dzielnicowego Biura Finasów Oświaty Śródmieście m. st. Warszawy 

Link do sprawozdania  finansowego liceum