BIP V Liceum Ogólnokształcącego

im. księcia Józefa poniatowskiego w Warszawie

EWIDENCJE  I REJESTRY

 

 

 

Osoba starająca się o wgląd do ewidencji i rejestrów składa w sekretariacie podanie do dyrektora szkoły.

 

Dyrektor udziela odpowiedzi w terminie zgodnym z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.